Grogodt ApS

Benediktes Allé 27

5250 Odense SV

Tlf.: 501 501 51

ma@grogodt.dk

   Kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Troværdighed og dialog er nøgleord i Grogodt's grundværdier. Vi sætter leveringssikkerhed

   meget højt.

 

   Grogodt importerer sphagnumbaserede voksemedier til gartnerier, planteskoler og lignende. Ren naturtørv sælges desuden til strøelse

   i stalde, særligt udbredt i hestestalde. Direkte leverancer i hele og halve læs, fra fabrik til kunde er udgangspunktet.

 

   Desuden forhandles træpiller af en høj kvalitet, levering i sække eller i big bags.